Privacy policy

I Change of Scandinavia behandler vi dine personlige data med den største forsiktighet. Du vil finne all nødvendig informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data og andre personvernregler i våre (link) personvernregler som er en intregrert del av våre vilkår og betingelser. Ved å akseptere våre vilkår og betingelser bekrefter du at du har lest våre Personvernregler.

 

Dataansvarlig

 

Hos Change of Scandinavia er vi svært opptatte av sikkerheten til all informasjon du gir oss. Derfor ønsker vi å informere deg om at dataansvarlig for dine personlige data er Change of Scandinavia A/S, basert i Farum Denmark, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. Har du spørsmål relatert til sikkerheten for dine personopplysninger kan du enten kontakte oss på mail: dpo@change.com, eller ved å sende et brev til ovennevnte adresse.

 

Personopplysningene som innsamles av den dataansvarlige behandles kun til de formål som er beskrevet i de følgende regler.

 

 

 

Formål og omfang av behandling av personopplysninger:

 

For å kunne behandle en kundeordre fra butikkene har vi bruk for følgende opplysninger:

 

 • kundens personlige opplysninger: Navn, etternavn, mailadresse, telefonnummer og adresseopplysninger.
 • hvis leveringsadressen ikke er den samme som faktureringsadressen bes du opplyse: Fornavn, etternavn, mailadresse, telefonnummer og adresseopplysninger. Hvis du bestiller på vegne av ditt firma skal du dessuten opplyse om firmanavn og CVR-nummer.

   

   

 • til håndtering av klager og refundering relatert til kundeordre: Navn, etternavn, mailadresse, telefonnummer, faktureringsadresse og leveringsadresse. (Hvis denne ikke er den samme som faktureringsadressen.)

   

 • ·når vi utsteder regnskapsdokumenter som fakturaer og relaterte skatteforpliktelser: Navn, firmanavn (valgfritt), adresseopplysninger samt CPR-nummer og/eller CVR-nummer hvis dette er et lovmessig krav.

   

 • ·når kunder melder seg inn i Club Change: Navn, etternavn, adresseopplysninger, land, telefonnummer, mailadresse, kjønn og undertøysstørrelse.

   

 • for å kunne besvare kundehenvdelser på mail: Navn, etternavn, mailadresse, samt ytterligere data levert av personen under mailkorrespondansen som er nødvendig for å løse saken.

   

 • ·ved deltakelse i konkurranser opprettet av Change of Scandinavia på sosiale medier: Navn, etternavn, adressseopplysninger, telefonnummer og mailadresse.

   

   

 • i forbindelse med oppfyllelse av lovkrav, f.eks tilbaketrekning av produkter eller behovet for andre tiltak: data som kreves ved lov, eller data som er nødvendige for å utføre oppgaver påplagt ved lov, administrative eller rettslige avgjørelser.

   

 • til teknisk statistikk og butikkstatistikk: IP-adresse, plassering (hvis opplyst av brukeren), enhetstype, operativssystem og browser.

   

 • til markedsføring og kommersielle formål herunder utsendelse av nyhetsbrev til kundene: navn, etternavn, adresseopplysninger, telefonnummer og mailadresse.

 

Vi bruker cookies til hjemmesiden som er små tekstfiler. Disse sendes til kundens datamaskin og inneholder de opplysningene som er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt. (Særlig i forbindelse med godkjenningsprosesser). Cookies brukes til å forbedre hjemmesidens funksjoner, herunder, men ikke begrenset til ; å huske de data som er nødvendige ifh kundens innlogging, å gi kunden målrettet og relevant innhold og til å kunne skape statistikk ut fra kundenes atferd på hjemmesiden. Betingelsene for vår bruk av cookies er at kunden aksepterer disse. Få mer informasjon om våre betingelser for Cookies her: https://www.change.com/dk/info/cookies

 

 

Juridisk grunnlag for databehandling:

 

 • på grunn av nødvendigheten for implementering av kjøpskontrakt, håndtering av klager og returer, samt tekniske behov for hjemmesiden: det juridiske grunnlaget for databehandling er art 6 (1) (b) GDPR: Behandling er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i eller eller for å iverkssette tiltak på forespørsel fra den registrerte før kontraktsinngåelsen og (f) behandlingen er nødvendig med henblikk på legitime interesser som forfølges av den dataansvarlige, som er å forfølge krav som oppstar fra den inngåtte kontrakt eller i forbindelse med forbedringer i driften, herunder å sikre datasikkerheten.

   

 • å levere mail-korrenspodense: det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR: behandling er nødvendig til formål som skyldes de legitime interessene som den dataansvarlige forfølger, herunder å motta og svare på mailkorrepondansen.

   

 • å håndtere kundens medlemsskap i Club Change, deltakelse i konkurranser på Change Lingeries plattformer herunder sosiale medier, til markedsførings- og kommersielle formål og utsendelse av nyhetsbrev. Grunnlaget for databehandling er den registrertes samtykke.

   

 • i forbindelse med oppfyllelsen av lovkrav: det juridiske grunnlag for databehandling, avhengig av formålet, er spesifikke lovbestemmelser eller beslutninger truffet av statlige insititusjoner.

 

 

 

 Forpliktelse til å levere data:

 

 • ·ved utstedelse av faktura er levering av personopplysninger et lovkrav i henhold til lokale lovkrav.

   

 • Personopplysninger levert som en nødvendighet for å oppfylle kjøpskontrakten, håndtering av klager og returer, registrering av en konto på hjemmesiden, tekniske behov på webstedet leveres frivillig, men er nødvendige til det formål til hvilket de ble innsamlet. Manglende levering av data vil resultere i manglende evne til å foreta et kjøp på hjemmesiden, manglende evne til å behandle klagen eller returnere produktet.

   

 • Innsamlede personopplysninger relatert til kundens medlemskap i Club Change, deltakelse i konkurranser på Change Lingeries soslaie medier, til markedsføring og kommersielle formål og utsendelse av nyhetsbrevet leveres frivillig på bakgrunn at det gis samtykke uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på det samtykket som ble gitt før tilbaketrekningen.

 

 

 

 

Overføring av data

 

Avhengig av formålet og det givende samtykke overføres personopplysninger til andre motttakere, dvs tekniske servicepartnere, forretningspartnere, telekommunikasjonsvirksomheter, hosting – og konsulentvirksomheter, betalingstjenester, marketingtjenester som gjennomfører SMS-kampanjer, utsendelse av nyhetsbrev, arkivering av dokumenter, postoperatører, transportører, virksomheter som printer korrespondanse eller håndterer korrespondanse i det nødvendige omfang og kun til det formål som dataene ble innsamlet til. Data kan også gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter som administrative myndigheter, alminnelige domstoler og politi.

 

Den dataansvarlige vil under samarbeid med eksterne selskaper sikre at kundens data behandles i overensstemmelse med de høyeste standarder for databeskyttelse. Data fra kunden og den dataansvarlige er konfidensiell og må ikke brukes til annet formål eller i noen annen sammenheng enn det den er beregnet for.

 

 

 

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har kunden følgende rettigheter:

 

 • retten til adgang til personlige data.
 • retten til å rette opp, dvs å korrigere uriktige data eller fullføre ufullstendige personopplysninger.
 • retten til å slette personlige data.
 • retten til å begrense handlingen av personopplysninger.
 • retten til å gjøre innsigelser mot bruken av personlige data til direkte markedsføring.
 • retten til å gjøre innsigelse mot bruken mot automatiserte, individueller beslutninger, herunder profilering.
 • retten til å overføre personlige data.
 • retten til å trekke samtykket tilbake når som helst, i tilfeller av databehandling basert på samtykke uten å påvirke lovligheten av behandling utført på bakgrunn av samtykke før tilbaketrekningen.

   

 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet i ditt land, arbeidssted eller påståtte overtredelser der den mener at behandling av personopplysninger er i strid med disse forskriftene.

 

 

Lagring av personopplysninger

 

 • Kundedata lagres i henhold til lovens tillatte tid. Denne tiden avhenger av typen data og formålene dataene ble samlet inn for.
 • Den dataansvarlige behandler kundens personlige data til regnskapsformål i en periode på 5 år fra utgangen av det året hvor momsfakturaen eller andre økonomiske dokumenter ble utstedt, eller lengre, dersom en slik lengre periode er krevd i henhold til loven.
 • Data fra kunder som er registrert i Club Change hvor den dataansvarlige ikke kan se noen trafikk fra de siste tre års aktivitet slettes.
 • Dersom kunden utøver retten til å få sine data slettet, slettes data straks. Data, hvis ytterligere lagring kreves i henhold til lov (f.eks Skattelovgivning) slettes imidlertid kun etter utgangen av den perioden som loven krever at den dataansvarlige lagrer slike data. Den dataansvarlige anonymiserer disse opplysningen og ikke-personlig identifiserbare opplysninger behandles kun til statistiske formål.
 • Under alle omstendigheter slettes data fra databasen når de ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innsamlet til.
 • Personopplysninger relatert til kundens korrespondanse, avhengig av korrespondansen behandles inntil saken er avgjort. Dog ikke lengre enn ett år etter avslutningen. I tilfeller av korrespodanse relatert til sikkerhet eller klager kan det gå opp til 6 år før disse slettes.
 • Cookies fra change.shop.no slettes en gang i året.

 

Takk for at du besøker Change.

Åpningstider for kundeservice
Man-Fre: 09:00-18:00
Lør-Søn: 10:00-16:00
Telefon: +47 21956394
Kundeservice
Land