Privacy_Policy

Administrator danych

W Change of Scandinavia z najwyższą starannością dbamy o bezpieczeństwo wszelkich informacji, jakie nam przekazujesz. W związku z tym chcieliśmy Cię poinformować, że administratorem danych osobowych Change of Scandinavia A/S, z siedzibą w Farum, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: dpo@change.com lub kontaktując się z nami w sposób tradycyjny, wysyłając wiadomość na adres Administratora danych lub: Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 4/6, 90-753 Łódź. Musisz wiedzieć także o tym, że zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Cele i zakresy przetwarzania danych osobowych:

 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta:
  • Dane składającego zamówienie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane adresowe
  • Dane do wysyłki, jeśli inne niż dane składającego zamówienie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane adresowe, nazwa firmy (opcjonalnie). W przypadku składania zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo: nazwa firmy, numer NIP.
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane adresowe, dane do wysyłki, jeśli inne niż dane płatnika.
 • w Związku z koniecznością wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i związanymi z tym obowiązkami podatkowymi: imię i nazwisko, nazwa firmy (o ile ma zastosowanie) pełny adres, numer PESEL lub NIP,
 • w związku z zapisaniem się Klienta do programu lojalnościowego „Club Change”: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj, numer telefonu, adres e-mail oraz płeć i noszony rozmiar bielizny;
 • w związku z korespondencją mailową: imię, nazwisko, adres e-mail, dodatkowe dane podane przez osobę podczas korespondencji, niezbędne do załatwienia sprawy;
 • w związku z udziałem w konkursach na profilach społecznościowych Change: Imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail;
 • w związku ze spełnieniem wymogów prawnych, dotyczących np. wycofania produktów lub koniecznością podjęcia innych działań: dane wymagane przepisami prawa, lub dane niezbędne do wykonania zadań nałożonych przez przepisy prawa, decyzje administracyjne lub sądowe.
 • : IP, lokalizacja (jeśli udostępniona przez użytkownika), rodzaj urządzenia, systemu operacyjnego i przegladarki
 •  dla potrzeb marketingowych i handlowych w tym wysyłania newsletteru: po wcześniejszej zgodzie Klienta: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Sklep wykorzystuje ponadto cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a w szczególności procesu autoryzacji. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Kliknij ikonę plików cookie w lewym dolnym rogu strony, aby dowiedzieć się więcej o naszych plikach cookie i polityce prywatności.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży, obsługa reklamacji i zwrotów, potrzeb technicznych sklepu: podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub podejmowanie działań związanych z usprawnieniami działania Sklepu w tym z zapewnieniem bezpieczeństwa danych;
 • w związku z korespondencją mailową: podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest otrzymywanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi;
 • w związku z zapisaniem się Klienta do programu lojalnościowego „Club Change”, udziałem w konkursach na profilu Change na platformie Facebook, dla potrzeb marketingowych i handlowych oraz wysyłania newsletteru: podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą;
 • w związku ze spełnieniem wymogów prawnych: podstawą prawną przetwarzania danych, w zależności od celu są konkretne przepisy prawa lub orzeczenia instytucji państwowych.

 

Obowiązek podania danych:

 • W przypadku konieczności wystawienia faktury podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Dane osobowe podawane w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży, obsługą reklamacji i zwrotów, rejestracją konta w Sklepie, potrzeb technicznych sklepu są podawane dobrowolnie, jednak są niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu w Sklepie online, niemożnością przeprocesowania reklamacji lub zwrotu produktu.
 • Dane osobowe zbierane w związku z zapisaniem się Klienta do programu lojalnościowego „Club Change”, udziałem w konkursach na profilu Change na portalach społecznościowych, dla potrzeb marketingowych i handlowych oraz wysyłania newsletteru są podawane dobrowolnie na podstawie udzielonej zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Udostępnianie danych

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom obsługującym płatności, firmom świadczącym usługi marketingowe w zakresie prowadzenia kampanii SMS-owych, wysyłania newsletteru, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, dla jakich dane zostały zebrane. Dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej, takim jak organy administracyjne, sądy powszechne, policja.

Administrator współpracując z zewnętrznymi firmami dba, aby dane Klienta były przetwarzane zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony danych. Dane Klienta i osób kierujących korespondencję są poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż zostały zebrane i w innym zakresie, niż wynika to z umów zawartych z kontrahentami.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych Klient posiada następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, czyli poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego,
 • prawo do sprzeciwu wobec automatycznych, indywidualnych decyzji, w tym profilowania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie:

 

Przechowywanie danych osobowych:

 • Dane Klienta są przechowywane przez czas dozwolony przez prawo. Czas ten zależy od rodzaju danych oraz od celów, dla których dane te zostały zebrane.
 • Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT.
 • Dane Klienta zarejestrowanego w Club Change, na którego profilu administrator nie zaobserwuje żadnego ruchu będą usuwane w ciągu trzech lat, wiąże się to z okresem jaki przysługuje Klientowi do zgłoszenia reklamacji.
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do usunięcia danych, dane zostaną usunięte niezwłocznie. Jednakże dane, których dalsze przechowywanie jest wymogiem prawa zostaną usunięte dopiero po upływie okresu, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać takie dane. Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 • W każdym przypadku, dane usuwane są z bazy, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zgromadzone.
 • Dane osobowe osób kierujących korespondencję w zależności od rodzaju korespondencji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy nie dłużej jednak niż rok od jej zakończenia, a w przypadku korespondencji związanej z zabezpieczeniem lub dochodzeniem roszczeń, do 6 lat.
 • Pliki cookie dostarczane przez change.com/pl usuwane są raz do roku.

Dziękujemy za wizytę na stronie Change

Godziny otwarcia Działu Obsługi Klienta:
Pn-Pt 9:00-19:00, Sb-Nd 10:00-18:00
Telefon: 48428810028
Obsługa Klienta
 • FAQ
 • Dostawa
 • Zwroty
 • Indywidualna obsługa
 • Regulamin
 • Ciasteczka
 • Polityka Prywatności
Media społecznościowe
Kraj