Privacy_Policy

På Twilfit by Change Lingerie behandlar vi dina personuppgifter med största omsorg. Du hittar all information om hur vi behandlar dina personuppgifter och andra sekretessregler i vår integritetspolicy, som är en del av våra Villkor och betingelser. Genom att acceptera villkoren bekräftar du också att du har tagit del av vår integritetspolicy.


Registeransvarig

På Twilfit by Change Lingerie tar vi hand om de uppgifter du lämnar till oss med största säkerhet. Därför vill vi informera dig om att registeransvarig för din persondata är Change of Scandinavia A/S, baserade i Farum Danmark, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. Har du frågor gällande skyddandet av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via mejl på dpo@change.com eller via post till Twilfit AB, Box 1153, 131 26 Nacka Strand, Sweden. Persondatan som samlas in av registeransvarig hanteras endast för de syften som beskrivs nedan.


Syfte och mening med behandling av persondata:

 • För att kunna hantera en order som görs av en kund i vår webbshop behöver vi följande information:

  • Kundens personliga information: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress.

  • Om leveransadressen inte är den samma som faktureringsadressen: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, företagsnamn (valfritt). Om du gör en beställning åt ditt företag behöver vi även företagsnamn samt organisationsnummer.

 • För att kunna hantera klagomål och returer för kundorders: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress (om den inte är den samma som faktureringsadressen).

 • Eftersom vi utställer bokföringsdokument så som fakturor och skattedeklarationer: namn, företagsnamn (om relevant), fullständig adress, personnummer eller organisationsnummer, om det är lagstadgat.

 • Eftersom kunder blir medlemmar i Club CHANGE: namn, efternamn, adress, land, telefonnummer, e-postadress, kön och storlek på underkläder.

 • För att erbjuda kommunikation med kunden via e-post: namn, efternamn, e-postadress, ytterligare nödvändig information från kunden vid korrespondensen för att lösa frågan.

 • Vid deltagelse i tävlingar på sociala medier arrangerade av Twilfit by Change Lingeries profiler: namn, efternamn, leveransadress, telefon, e-postadress.

 • I samband med uppfyllelse av juridiska åtaganden, till exempel återkallelse av produkter eller andra nödvändiga åtgärder: lagstadgade data eller nödvändig data för att genomföra uppgifterna som lagen kräver, administrativa eller juridiska beslut.

 • För teknisk statistik och webbshopsstatistik: IP-adress, plats (om angiven av användaren), typ av enhet, operativsystem och webbläsare.

 • För marknadsföringssyften inklusive nyhetsbrev till kunderna: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer.


Vi använder cookies på hemsidan, till exempel små textfiler som skickas till kundens dator som innehåller nödvändig information för att hemsidan ska fungera optimalt (specifikt auktoriseringsprocessen). Cookies används för att förenkla en given handling, inklusive men inte begränsat till, för att komma ihåg nödvändig information för kundens inloggning, att bättre matcha kundens behov och för att skapa besöksstatistik. Villkor för att använda cookies är kundens godkännande genom att använda webbläsaren och inte radera cookies. Läs mer om vår cookies och integritetspolicy genom att klicka på cookie-ikonen som är synlig i det nedre vänstra hörnet på vår webbplats.

 


Juridiskt underlag för att hantera data:


 • På grund av att det är nödvändigt för att genomföra försäljningen, hantera klagomål och returer, tekniska behov för hemsidan: den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är Art. 6(1)(b) GDPR: hanteringen av data är nödvändig för genomförandet av kontraktet för vilket datasubjektet är en av parterna, eller för att agera på begäran av datasubjektet före kontraktet har ingåtts, och (f) behandlingen är nödvändig i syfte att legitimera intressen som den registeransvarige eftersträvar, vilket är att följa anspråk som härrör från det ingående avtalet eller vidta åtgärder relaterade till förbättringarna av webbplatsens drift, inklusive att säkerställa datasäkerhet.

 • För att erbjuda korrespondens via e-post: den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är Art. 6(1)(f) GDPR: hanteringen är nödvändig för syften som härrör från de legitima intressen som den registeransvarige eftersträvar, vilket är att ta emot och svara på korrespondensen.

 • Att hantera kundens medlemskap i Club CHANGE, deltagande i tävlingar för Twilfit by Change Lingeries profiler i sociala medier, för marknadsföringssyften samt nyhetsbrev: grunden för databehandling är den registrerades samtycke.

 • I samband med uppfyllandet av rättsliga krav: den rättsliga grunden för behandling av uppgifter, beroende på syftet, är specifika rättsliga bestämmelser eller beslut från statliga institutioner.


Skyldighet att tillhandahålla uppgifter:

 • Vid utfärdande av en faktura är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat krav enligt lokala rättsliga krav.

 • Personuppgifter som tillhandahålls som en nödvändighet för att uppfylla försäljningsavtalet, hantering av klagomål och returer, registrering av ett konto på webbplatsen, webbplatsens tekniska behov tillhandahålls frivilligt, men är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kommer att leda till oförmåga att göra ett köp på webbplatsen, oförmåga att behandla klagomålet eller returnera produkten.

 • Personuppgifter som samlats in samband med kundens medlemskap i Club CHANGE, deltagande i tävlingar på Twilfit by Change Lingeries profiler i sociala medier, för marknadsföringssyften och utskick av nyhetsbrevet tillhandahålls frivilligt baserat på kundens samtycke. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallats.


Överföring av data

Personuppgifter, beroende på syfte och medgivande, kommer att överföras till andra mottagare, dvs: tekniska servicepartners, affärspartners, telekommunikationsföretag, värd- och konsultföretag, betaltjänstföretag, marknadsföringsföretag som genomför SMS-kampanjer, skickar nyhetsbrev, dokumentarkivering av företag, postoperatörer, transportörer, företag som skriver ut korrespondens eller hanterar korrespondens endast i nödvändig utsträckning för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifter kan också göras tillgängliga för offentliga myndigheter såsom administrativa myndigheter, vanliga domstolar, polis.

Registeransvarig kommer under samarbetet med externa företag att se till att kundens uppgifter behandlas i enlighet med de högsta standarderna för dataskydd. Uppgifterna från kunden och den registeransvarige är konfidentiella och får inte användas för andra ändamål eller i något annat sammanhang än det som är avsett.


I enlighet med dataskyddsförordningen har kunden följande rättigheter:

 • rätten till tillgång till personuppgifter.

 • rätten till rättelse, dvs att korrigera felaktiga uppgifter eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

 • rätten att radera personuppgifter.

 • rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter.

 • rätten att invända mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • rätten att invända mot automatiserade, individuella beslut, inklusive profilering.

 • rätten att överföra personuppgifter.

 • rätten att när som helst återkalla samtycke - i händelse av databehandling baserat på samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts innan återkallelsen.

 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i ditt specifika land, arbetsplats eller plats för påstådd överträdelse, där den anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dessa regler.


Lagring av personuppgifter:

 • Kunddata lagras enligt den tid som tillåts enligt lag. Den här tiden beror på vilken typ av data och i vilket syfte uppgifterna samlades in.

 • Registeransvarig kommer att behandla kundens personuppgifter för bokföringsändamål under en period av fem år från utgången av det år då momsfakturan eller andra finansiella dokument utfärdades, eller längre om en längre period krävs enligt lag.

 • Uppgifter om en kund som är registrerad i Club CHANGE, där registeransvarig inte ser någon aktivitet inom tre år från den senaste aktiviteten, kommer att raderas.

 • Om kunden utövar rätten till radering raderas uppgifterna omedelbart. Uppgifter där ytterligare lagring krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) kommer dock att raderas först efter utgången av den period under vilken lagen kräver att den registeransvarige lagrar sådan information. Registeransvarig kommer att anonymisera dem, och icke-personligt identifierbar information behandlas endast för statistiska ändamål.

 • I vilket fall som helst raderas uppgifterna från databasen när de inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka de samlades in.

 • Personuppgifter relaterade till kundens korrespondens, beroende på typ av korrespondens, kommer att behandlas tills ärendet är avgjort. Men inte längre än ett år efter det att det slutförts, och i fall av korrespondens relaterad till säkerhet eller rättelse, upp till 6 år.

 • Cookies som tillhandahålls av change.shop.se raderas en gång om året.

Tack för att du besökte Twilfit by Change Lingerie

Kundservices öppettider
Kundservices öppettider
Mån-fre: 09.00-18.00
Lör-sön: 10:00-16.00
Kundservice
Land